ผลงานบริการขนส่งเร่งด่วนพร้อมผู้โดยสารทางเครื่องบิน Freight Forwarder
แม้ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเส้นทางการขนส่งบางส่วนที่มีข้อจำกัดและเงื่อนไขในการเดินทาง แต่บริการขนส่งสินค้าด่วนพร้อมผู้โดยสารทางเครื่องบิน (On-Board Courier) ของเรา ยังคงสามารถส่งมอบสินค้าเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Time Critical) ให้แก่คู่ค้าคนสำคัญในต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2021 หลายประเทศมีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้นจนสามารถผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศได้ บริษัท โลตัส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เพรส ...
ผลงานบริการขนส่งเร่งด่วนพร้อมผู้โดยสารทางเครื่องบิน ปลายทางสหรัฐอเมริกา (On-board Courier)
ในยุคปัจจุบันโลกของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถทำได้โดยวิธีการต่างๆ มากมายหลายแบบ ทั้งทางรถ เรือ รถไฟ และเครื่องบิน ซึ่งแต่ละวิธีมีศักยภาพในการขนส่งสินค้าแตกต่างกันไปในมุมมองของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ ต่างได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมา จึงทำให้การใช้บริการขนส่งสินค้าด่วนพร้อมผู้โดยสารทางเครื่องบิน (OBC) ยังคงมีความจำเป็นอย่างมากในการส่งมอบสินค้าเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Time Critical) ให้แก่คู่ค้าคนสำคัญในต่างประเทศ บริษัท ...
Featured ตัวอย่างบริการขนส่งเร่งด่วนพร้อมผู้โดยสารทางเครื่องบินโดย Lotus Hand-Carry Service
ในยุคปัจจุบันโลกของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถทำได้โดยวิธีการต่างๆ มากมายหลายแบบ ทั้ง ทางรถ เรือ รถไฟ และเครื่องบิน ซึ่งแต่ละวิธีมีศักยภาพในการขนส่งสินค้าแตกต่างกันไป ในมุมมองของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ คงมีความต้องการที่เร่งด่วนมากเป็นพิเศษในการส่งมอบสินค้าให้แก่คู่ค้าคนสำคัญในต่างประเทศ จึงทำให้การใช้บริการขนส่งสินค้าด่วนพร้อมผู้โดยสารทางเครื่องบิน มีความต้องการสูงมาก บริษัท โลตัส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เพรส จึงมีความพร้อมให้บริการในด้านนี้มาอย่างยาวนานเป็นเวลานานกว่า ...