ผลงานบริการขนส่งเร่งด่วนพร้อมผู้โดยสารทางเครื่องบิน Freight Forwarder

แม้ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเส้นทางการขนส่งบางส่วนที่มีข้อจำกัดและเงื่อนไขในการเดินทาง แต่บริการขนส่งสินค้าด่วนพร้อมผู้โดยสารทางเครื่องบิน (On-Board Courier) ของเรา ยังคงสามารถส่งมอบสินค้าเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Time Critical) ให้แก่คู่ค้าคนสำคัญในต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2021 หลายประเทศมีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้นจนสามารถผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศได้ บริษัท โลตัส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เพรส ของเราได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการให้บริการงานแฮนด์แครี่ (Hand Carry Service) มากขึ้นในหลากหลายเส้นทาง โดยการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19  ทั้งเส้นทางจากประเทศไทยไปประเทศต่างๆ รวมถึงเส้นทางจากต่างประเทศถึงต่างประเทศด้วยเช่นกัน ดังนี้

โลตัส – บริการแฮนด์แครี่ขนส่งเร่งด่วนทางเครื่องบินจากกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียปลายทางสนามบินมอนเทอเรย์ เม็กซิโก
Hand-Carry Service from Kuala Lumpur (Malaysia) to Monterry Airport (MTY), Mexico

  • ตัวอย่างที่ 1 : KUL – MTY via DOH,DFW 1Carton / 4 kg.

บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโรงงานผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการขนส่งสินค้าจากมาเลเซียไปยังเม็กซิโก จำนวน 1 กล่อง น้ำหนัก 4 กิโลกรัม โดยครั้งนี้ทางลูกค้าได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ shipping สำหรับดำเนินการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรทั้งที่มาเลเซีย และ เม็กซิโกเอง

โลตัส – บริการแฮนด์แครี่ขนส่งเร่งด่วนทางเครื่องบินจากกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียปลายทางแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน
Hand-Carry Service from Kuala Lumpur (Malaysia) to Frankfurt Airport (FRA), Germany

  • ตัวอย่างที่ 2 : KUL – FRA via DOH 11 Cartons | 90 kg.

บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโรงงานผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการขนส่งสินค้าจากมาเลเซียไปยังประเทศเยอรมัน จำนวน 11 กล่อง น้ำหนัก 90 กิโลกรัม โดยครั้งนี้ทางลูกค้าได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ shipping สำหรับดำเนินการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรทั้งที่มาเลเซีย และ เยอรมันเอง

โลตัส – บริการแฮนด์แครี่ขนส่งเร่งด่วนทางเครื่องบินจากกรุงเทพปลายทางบราซิล
Hand-Carry Service from Bangkok to Sao Paulo/Guarulhos Airport (GRU), Brazil

  • ตัวอย่างที่ 3 : BKK – GRU via DOH | Urgents Documents 

บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้นำส่งเอกสารสำคัญทางธุรกิจจากกรุงเทพ (BKK) ไปยังประเทศบราซิล (GRU) ภายใน 24 ชั่วโมง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked