ตัวอย่างบริการขนส่งเร่งด่วนพร้อมผู้โดยสารทางเครื่องบินโดย Lotus Hand-Carry Service

ในยุคปัจจุบันโลกของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถทำได้โดยวิธีการต่างๆ มากมายหลายแบบ ทั้ง ทางรถ เรือ รถไฟ และเครื่องบิน ซึ่งแต่ละวิธีมีศักยภาพในการขนส่งสินค้าแตกต่างกันไป ในมุมมองของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ คงมีความต้องการที่เร่งด่วนมากเป็นพิเศษในการส่งมอบสินค้าให้แก่คู่ค้าคนสำคัญในต่างประเทศ จึงทำให้การใช้บริการขนส่งสินค้าด่วนพร้อมผู้โดยสารทางเครื่องบิน มีความต้องการสูงมาก บริษัท โลตัส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เพรส จึงมีความพร้อมให้บริการในด้านนี้มาอย่างยาวนานเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

บริษัทของเราและทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น เราจึงขอถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ตัวอย่างงานบริการแฮนด์แครี่ของโลตัส ให้ผู้ที่สนใจบริการของเราได้เข้าใจมากขึ้น ดังนี้
Lotus HandCarry - ตัวอย่างงานบริการแฮนด์แครี่ของโลตัส ขนส่งเร่งด่วนทางเครื่องบินจากกรุงเทพปลายทางกัวลาร์ลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

โลตัส – บริการแฮนด์แครี่ขนส่งเร่งด่วนทางเครื่องบินจากกรุงเทพปลายทางกัวลาร์ลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

  • ตัวอย่างที่ 1 : BKK-KUL 3 cartons/37 kg.

ลูกค้าต้องการส่งชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์จากโรงงานในไทย ไปยังบริษัทที่มาเลเซีย จำนวน 3 กล่อง (45cm.x65cm.x20cm.) น้ำหนักรวม 37 กิโลกรัม บริษัทของเราได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 1 คน โดยงานครั้งนี้ ลูกค้าได้เตรียมเจ้าหน้าที่ Shipping สำหรับจัดการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรทั้งที่ไทย และ มาเลเซีย มาดำเนินการเอง

Lotus HandCarry - ตัวอย่างงานบริการแฮนด์แครี่ของโลตัสขนส่งเร่งด่วนทางเครื่องบินจากเวียดนามปลายทางสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

โลตัส – บริการแฮนด์แครี่ขนส่งเร่งด่วนทางเครื่องบินจากเวียดนามปลายทางสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

  • ตัวอย่างที่ 2 : HAN-NRT 7 cartons/52 kg.

ลูกค้าต้องการส่งชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์จากโรงงานในเวียดนาม ไปยังบริษัทที่ญี่ปุ่น จำนวน 7 กล่อง น้ำหนักรวม 52 กิโลกรัม บริษัทของเราได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 1 คน โดยงานครั้งนี้ ลูกค้าได้เตรียมเจ้าหน้าที่ Shipping สำหรับจัดการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรที่เวียดนามมาดำเนินการเอง ส่วนการจัดการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรที่ญี่ปุ่น ทาง LOTUS Team ของบริษัทเราดำเนินการเอง

Lotus HandCarry -ตัวอย่างงานบริการแฮนด์แครี่ของโลตัสขนส่งเร่งด่วนทางเครื่องบินจากกรุงเทพปลายทางเม็กซิโก

โลตัส – บริการแฮนด์แครี่ขนส่งเร่งด่วนทางเครื่องบินจากกรุงเทพปลายทางเม็กซิโก

  • ตัวอย่างที่ 3 : BKK-MEX via NRT 57 cartons/247 kg.

ลูกค้าต้องการส่งชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์จากโรงงานในไทย ไปยังบริษัทที่เม็กซิโก จำนวน 57 กล่อง (70cm.x52cm.x30cm.) น้ำหนักรวม 247 กิโลกรัม บริษัทของเราได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 5 คน โดยงานครั้งนี้ ลูกค้าได้เตรียมเจ้าหน้าที่ Shipping สำหรับจัดการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรทั้งที่ไทย และ เม็กซิโก มาดำเนินการเอง