Frequently Asked Questions

บริษัทของเรายินดีให้บริการอย่างสุดความสามารถแม้เวลาจะกระชั้นชิดมากเพียงใดก็ตาม  ดังนั้นเมื่อท่านมีความประสงค์ต้องการใช้บริการสามารถติดต่อเราได้ทันที

ในเบื้องต้นเอกสารที่จำเป็นต้องเตรียม ได้แก่ ใบอินวอยซ์ และ ใบกำกับหีบห่อสินค้า (Packing List) ในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งทางทีมงานจะให้ทราบในภายหลัง

ได้ครับ จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปีทางบริษัทของเรามีเครือข่ายบริษัทตัวแทนออกของ (Customs Broker) แนะนำซึ่งมีความเชี่ยวชาญเหมาะสมที่สุดพร้อมร่วมงานกับเรา

สามารถทำได้ครับ แม้ว่าบริษัทของเราจะมีสาขาอยู่เฉพาะที่ไทย มาเลเซีย ฮ่องกง และญี่ปุ่นก็ตาม แต่ก็สามารถให้บริการขนส่งแฮนด์แครี่จากประเทศอื่นๆได้อย่างไม่มีปัญหาเช่นกัน เรามีประสบการณ์การดำเนินงานมาแล้วมากมายขอให้ท่านติดต่อเข้ามาปรึกษากับบริษัทของเราได้ทุกเมื่อ

ปริมาณน้ำหนักสูงสุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน ขนาดของเครื่องบินที่ใช้ สภาพการจองตั๋ว ทั้งนี้การประเมินเพื่อระบุจำนวนเจ้าหน้าที่ที่จะใช้ขนส่งแบบแฮนด์แครี่ (ใช้จำนวนกี่คน) ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำหนักและเงื่อนไขข้างต้น ทั้งนี้บริษัทของเราเคยมีประสบการณ์จัดส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักรวมถึง 2 ตันระหว่างกรุงเทพฯ – นิวยอร์กมาแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้ท่านลองแจ้งให้บริษัททราบก่อน เรายินดีให้บริการอย่างสุดความสามารถครับ

ท่านสามารถนำสินค้ามาให้เราที่สนามบิน หรือ ให้เราไปรับของ ณ สถานที่ที่ท่านระบุได้เช่นเดียวกัน และเมื่อสินค้าเดินทางไปถึงสนามบินปลายทางแล้วจะให้เราส่งมอบที่สนามบินหรือจัดส่งจนถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนดก็ได้เช่นกัน

หมายเหตุ – กรณีที่ให้บริษัทไปรับของกับกรณีที่ให้จัดส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขออภัยครับ เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าว มีระเบียบเรื่องวัตถุอันตรายของ IATA กฎหมายการเดินอากาศ และระเบียบของแต่ละสายการบินที่ค่อนข้างเข้มงวด ในส่วนนี้เราจึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่าทางบริษัทของเราไม่สามารถให้บริการได้

ขออภัยครับ เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าทางบริษัทของเราให้บริการเฉพาะลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น

ระหว่างที่ใช้บริการสายการบินจะเลือกใช้สนธิสัญญาวอร์ซอหรือสนธิสัญญามอนทรีออลตามแต่ประเทศที่ออกเดินทางและประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับการตัดสินชี้ขาดของสายการบินในบางกรณี กรณีที่ใช้สนธิสัญญาวอร์ซอจะให้ค่าชดเชย 17 SDR (ประมาณ 25 ดอลลาร์) ต่อกิโลกรัม ส่วนกรณีที่ใช้สนธิสัญญามอนทรีออลจะให้ค่าชดเชย 1,131 SDR (ประมาณ 1,732 ดอลลาร์) ต่อคน เราจึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทไม่มีความรับผิดชอบอื่นใดนอกเหนือจากการรับประกันเหล่านี้

Leading Specialists in International Urgent Hand-Carry Delivery

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการขนส่งเร่งด่วนทางเครื่องบิน (แฮนด์แครี่)
เมื่อท่านประสบปัญหาหรือต้องการขอคำแนะนำ สนใจในบริการของเราสามารถติดต่อได้ทันที

ติดต่อเรา

เบอร์โทร (+66) 81-839-9447