ผลงานบริการขนส่งเร่งด่วนพร้อมผู้โดยสารทางเครื่องบิน ปลายทางสหรัฐอเมริกา (On-board Courier)

ในยุคปัจจุบันโลกของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถทำได้โดยวิธีการต่างๆ มากมายหลายแบบ ทั้งทางรถ เรือ รถไฟ และเครื่องบิน ซึ่งแต่ละวิธีมีศักยภาพในการขนส่งสินค้าแตกต่างกันไปในมุมมองของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ ต่างได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมา จึงทำให้การใช้บริการขนส่งสินค้าด่วนพร้อมผู้โดยสารทางเครื่องบิน (OBC) ยังคงมีความจำเป็นอย่างมากในการส่งมอบสินค้าเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Time Critical) ให้แก่คู่ค้าคนสำคัญในต่างประเทศ

บริษัท โลตัส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เพรส ของเรามีความพร้อมในการให้บริการงานบริการแฮนด์แครี่ และยังคงสามารถดำเนินงานแฮนด์แครี่ได้อย่างต่อเนื่อง (การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของCOVID-19)

บริษัทของเราและทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น เราจึงขอถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ผลงานบางส่วนที่ให้บริการแฮนด์แครี่ของโลตัส เส้นทางกรุงเทพมหานคร สู่ปลายทางสหรัฐอเมริกา บริการแบบ Airport to Airport ให้ผู้ที่สนใจบริการของเราได้เข้าใจมากขึ้น

โลตัส – บริการแฮนด์แครี่ขนส่งเร่งด่วนทางเครื่องบินจากกรุงเทพปลายทางชิคาโก สหรัฐอเมริกา
Hand-Carry Service from Bangkok (BKK) to Chicogo (ORD), United States

  • Case Study : BKK – ORD  200+ cartons | > 3,000kg.

บริษัทของเรา ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าโรงงานผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการขนส่งสินค้าจาก ไทย ไปยัง ชิคาโก สหรัฐอเมริกา จำนวนมากกว่า 200 กล่อง น้ำหนักมากกว่า 3,000 กิโลกรัม (ภายในระยะเวลา 7 วัน) โดยงานครั้งนี้ ทางลูกค้าได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ shipping สำหรับจัดการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรทั้งที่ไทย และ สหรัฐอเมริกา ดำเนินการเอง

Hand Carry Bangkok to Nashville, America

โลตัส – บริการแฮนด์แครี่ขนส่งเร่งด่วนทางเครื่องบินจากกรุงเทพปลายทางแนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา
Hand-Carry Service from Bangkok (BKK) to Nashville (BNA), United States

  • Case Study : BKK – BNA via NRT,ORD  25 Bundles | 300kg.

บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโรงงานผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการขนส่งสินค้าจาก ไทย ไปยัง แนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา จำนวน 100 กล่อง น้ำหนัก 300 กิโลกรัม (ภายในระยะเวลา 6 วัน) โดยงานครั้งนี้ ทางลูกค้าได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ shipping สำหรับจัดการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรทั้งที่ไทย และ สหรัฐอเมริกา ดำเนินการเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked