ลูกค้าโรงงานผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการขนส่งสินค้าจาก ไทย ไปยัง ชิคาโก สหรัฐอเมริกา จำนวนมากกว่า 200 กล่อง น้ำหนักมากกว่า 3,000 กิโลกรัม (ภายในระยะเวลา 7 วัน) โดยงานครั้งนี้ ทางลูกค้าได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ shipping สำหรับจัดการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรทั้งที่ไทย และ สหรัฐอเมริกา ดำเนินการเอง