ลูกค้าต้องการส่งชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์จากโรงงานในไทย ไปยังบริษัทที่มาเลเซีย จำนวน 3 กล่อง (45cm.x65cm.x20cm.) น้ำหนักรวม 37 กิโลกรัม บริษัทของเราได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 1 คน โดยงานครั้งนี้ ลูกค้าได้เตรียมเจ้าหน้าที่ Shipping สำหรับจัดการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรทั้งที่ไทย และ มาเลเซีย มาดำเนินการเอง