ลูกค้าต้องการส่งชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์จากโรงงานในเวียดนาม ไปยังบริษัทที่ญี่ปุ่น จำนวน 7 กล่อง น้ำหนักรวม 52 กิโลกรัม บริษัทของเราได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 1 คน โดยงานครั้งนี้ ลูกค้าได้เตรียมเจ้าหน้าที่ Shipping สำหรับจัดการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรที่เวียดนามมาดำเนินการเอง ส่วนการจัดการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรที่ญี่ปุ่น ทาง LOTUS Team ของบริษัทเราดำเนินการเอง