ลูกค้าต้องการส่งชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์จากโรงงานในไทย ไปยังบริษัทที่เม็กซิโก จำนวน 57 กล่อง (70cm.x52cm.x30cm.) น้ำหนักรวม 247 กิโลกรัม บริษัทของเราได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 5 คน โดยงานครั้งนี้ ลูกค้าได้เตรียมเจ้าหน้าที่ Shipping สำหรับจัดการด้านเอกสารพิธีทางศุลกากรทั้งที่ไทย และ เม็กซิโก มาดำเนินการเอง