แจ้งความคืบหน้าทุกสถานการณ์

สินค้าของลูกค้าจะได้รับการแจ้งความคืบหน้าตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใด มั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดเวลาในการขนส่งสินค้า โดยทั้งช่องทางข้อความและอีเมล์